14.7 C
Banja Luka
27.02.2024.

Dejan Vuklišević: Uspjeh povezan s razumijevanjem ljudi i zajednica u kojima poslujemo

• Ostvarena dobit zaključno sa 30. septembrom porasla je za 14% u odnosu na 2022. godinu • Promjena vlasništva je definitivno ojačala poziciju Banke na tržištu • Naša Banka je postala prva finansijska institucija u regionu koja je emitovala ESG obveznice na lokalnoj berzi i na taj način prikuplja novčana sredstva da bi ih potom plasirala za odobravanje kredita za proizvode povezane sa održivim razvojem i smanjenjem emisija CO2

Dinamičnim i kontinuiranim razvojem u svim segmentima poslovanja, Naša Banka a. d. Banja Luka je u 2022. i tekućoj godini ostvarila veoma zapažene rezultate. Uporedo sa strateški značajnim i kompleksnim organizacionim promjenama, procesnim reinženjeringom, stalnim infrastrukturnim razvojem u oblasti informacionih tehnologija i migracijom na novi Core banking system (CBS) kao najvećim izazovom do sada, Banka je u procentualnom iznosu ostvarila i najveći godišnji rast dobiti na bankarskom tržištu Republike Srpske.

O stečenim iskustvima u protekle dvije izazovne godine, promjeni vlasništva Banke, privilegijama koje donosi Visa principal članstvo, značaju prvog emitovanja ESG obveznica poznatih i kao Zelene obveznice na lokalnoj berzi i ulozi Naše Banke u zalaganju za dekarbonizaciju, odnosno smanjenje emisije CO2 u atmosferi, razgovarali smo sa Dejanom Vukliševićem, predsjednikom Uprave Naše Banke a. d. Banja Luka.

• Kako biste prokomentarisali poslovne rezultate Naše Banke u posljednje dvije godine i da li su oni za Vas bili očekivani?

– Uspjeh koji smo ostvarili u 2022. i ovoj godini rezultat je jasnih, vremenski uokvirenih i realno postavljenih ciljeva, povezanih sa našom poslovnom strategijom. Uspjeh bilo koje banke mjeri se i zadovoljstvom njenih klijenata.

S tim u vezi, naglašavamo da je ostvarena dobit zaključno sa 30. septembrom porasla za 14% u odnosu na 2022. godinu. Možemo reći da mala Banka kao što je naša, postaje velika, jer je ovo u procentualnim iznosu, najveći rast na bankarskom tržištu Republike Srpske.

S obzirom na to da je naš napredak u ostvarivanju dobiti realizovan primarno iz organskog rasta broja klijenata, kamatnog prihoda i prihoda od naknada, dolazimo do zaključka da su korisnici naših bankarskih proizvoda i usluga veoma zadovoljni njihovim kvalitetom. Naša stopa nekvalitetnih kredita zaključno sa 30. 9. 2023. iznosi 4.7%, što je za 0.12 procentnih poena manje u odnosu na kraj 2022. godine. Banka od decembra 2020. ima konstantan pad stope učešća nekvalitetnih kredita. Posmatramo li čitavo trogodišnje razdoblje od tada, ta stopa je umanjena za 12.22 procentna poena i zato smo uvjereni da ćemo je u dogledno vrijeme dodatno spustiti, jer je sada još blago iznad prosječne stope bankarskog sektora RS.

CBS I VISA PRINCIPAL ČLANSTVO

• Koliko Vam u tome može pomoći izvršena migracija na novi Core Banking System i o kakvom je tu softveru zapravo riječ?

– Implementacija CBS-a je izazovan, složen i dugotrajan proces. Njegovim uspješnim završetkom dobili smo mogućnost sigurnog i efikasnog upravljanja najosjetljivijim procesima kao što je upravljanje računima klijenata, transakcijama, ali i upravljanje rizicima. Migracijom na novi CBS stvorili smo optimalne uslove za poboljšanje efikasnosti, smanjenje rizika i poboljšanje iskustava korisnika naših usluga i proizvoda.

• Zanimljivo je da ste paralelno sa implementacijom CBS-a prolazili i kroz kompleksan proces apliciranja za Visa principal članstvo. Kakav je osjećaj steći privilegije koje Visa principal članstvo donosi?

– Činjenica da danas možemo direktno da radimo sa Visom na razvoju kartičnih proizvoda i marketingu opravdava sve naše napore i odricanja dok smo prolazili rigorozan proces apliciranja i multidisciplinarnu reviziju koju je sprovela Visa International. Uspješnim završetkom tog programa dobili smo principal članstvo u Visa mreži sa svim pratećim benefitima. Principal članstvo nam, recimo, omogućava brzu izradu kartica, dostupnost operatera 24 časa dnevno, mogućnost servisiranja pridruženih banaka koje nisu principal i još mnogo toga.

Imati privilegije koje donosi Visa principal članstvo znači imati mogućnost pružanja poboljšanih proizvoda klijentima i imati čistiji put u ostvarivanju konkurentske prednosti. Sada smo u mogućnosti da klijentima ponudimo niže naknade za transakcije i veću kontrolu nad procesom plaćanja, jer imamo privilegiju da možemo isključiti posredovanje treće strane i tako umanjiti trošak naknade.

BENEFITI PROMJENE VLASNIŠTVA

• Šta je promjena vlasništva donijela Našoj Banci i da li se to odrazilo na planiranje budućih poslovnih aktivnosti?

– Kao nasljednica bankarske tradicije na našim prostorima duge više od 130 godina, Naša Banka je sa preko 30 poslovnica i više od 180 zaposlenih postala članica Galens Invest grupacije. Galens Invest grupacija je jedna od vodećih poslovnih grupacija u Srbiji, koja je svoje poslovanje proširila na područje Evropske unije, a odnedavno i na prostore Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine. Trgovinom akcijama došlo je do ukrupnjavanja kapitala i promjene vlasništva i tako je kompanija Galens Invest Finance d. o. o.

Zvornik postala većinski vlasnik Naše Banke. Promjena vlasništva je definitivno ojačala poziciju Banke na tržištu. Aktivnosti koje su tome prethodile dokazale su namjere akcionara da stvore jaku i stabilnu finansijsku instituciju. Sada planiramo mnoštvo novih aktivnosti u svim segmentima poslovanja, od povećanja broja poslovnica i broja zaposlenih, do kontinuiranog ulaganja u nove tehnologije, podizanja nivoa kapitala i likvidnosti banke. Banka je prošla niz akcija na polju usavršavanja svih procesa i usluga poslovnog ambijenta, a u prošloj i ovoj poslovnoj godini zabilježila i poslovni rast iz kojeg se vidi da sinergija poslovne tradicije i inovativnih rješenja donosi sjajne rezultate, stabilnost i sigurnost.

Ta stabilnost i sigurnost je, naravno, usko povezana sa izuzetnim uspjehom Galens Invest kompanije koja se bavi investicijama u građevinarstvu i jedan je od lidera u toj djelatnosti u Srbiji i u regionu. Kompanija je članica poslovne grupacije koja se pored investicija bavi inženjeringom i izvođenjem građevinskih radova, poljoprivredom, hotelijerstvom, a odnedavno i bankarstvom.

Grupacija ima preko 2.000 zaposlenih i gradi imidž kompanije koja se kontinuirano širi, napreduje i ulaže u svoje kapacitete. U prošloj godini grupacija je ostvarila prihode veće od 520 miliona evra i dobit od 48 miliona evra. Odgovornim poslovanjem cijele grupacije, čiji je novi član i Naša Banka, ostvaruje se rast na održivoj osnovi i pruža stalna podrška profesionalnom razvoju zaposlenih, kao i podrška lokalnim zajednicama u kojima smo prisutni. Ulaže se u nove generacije, njeguju se porodične vrijednosti i vodi se računa o društvenom i ekonomskom blagostanju u cilju osiguravanja održive budućnosti.

• Koji su razlozi i motivi uticali na preseljenje centrale Naše Banke u Banju Luku?

– Kao domaća banka sa domaćim kapitalom, Naša Banka pripada redu manjih banaka, ali svojom likvidnošću i vrijednostima koje baštini kroz poslovanje duže od 130 godina, kao i uz naklonost klijenata koji su u nama prepoznali sigurnost, simbol je lokalne i regionalne tradicije bankarstva i investicionog razvoja. Upravo zato, veoma smo motivisani da poslovanje Naše Banke učvrstimo i u najvećem gradu Republike Srpske i da budemo aktivno prisutni na najdinamičnijem dijelu domaćeg bankarskog tržišta. Tako smo Rješenjem o registraciji kod Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci od 6. aprila 2023. godine sjedište u Banjoj Luci smjestili na adresi Ivana Franje Jukića br. 1.

• Poslije vlasničke transformacije, istakli ste namjeru pružanja konkretnije podrške lokalnim zajednicama u kojima poslujete, kao i pružanje čvršće podrške lokalnoj privredi i stanovništvu. U čemu će se ta podrška ogledati?

– Za početak, pokrenuli smo širenje naše mreže otvaranjem novih poslovnica i bankomata. Prisustvom na novim lokacijama stičemo bliskiju povezanost sa lokalnim stanovništvom i lokalnom privredom, a to nam omogućava bolje razumijevanje njihovih potreba i motiviše nas da za te potrebe pronađemo najbolja rješenja. Tako smo širenje sigurne i optimizovane poslovne mreže započeli otvaranjem dvije nove poslovnice u Banjoj Luci i postavljanjem novih bankomata u tom gradu i Bijeljini sa ciljem pružanja kvalitetnih, pouzdanih i brzih usluga i proizvoda za fizička i pravna lica u tim sredinama.

EMISIJA ZELEZNIH OBVEZNICA

• Naša Banka je prva banka u regiji koja je počela sa emitovanjem ESG obveznica na lokalnoj berzi. Sa kakvom idejom i vizijom ste ušli u taj proces emitovanja tzv. “zelenih obveznica” i koliko su te aktivnosti povezane sa podrškom dekarbonizaciji, odnosno smanjenju emisije karbona u atmosferi?

– Naša Banka je kao društveno odgovorna institucija, posvećena održivom razvoju cjelokupne zajednice u kojoj posluje, svjesna da se naša domaćinstva i naša privreda suočavaju sa sve većim problemima u nabavci konvencionalnih energenata.

Veliki rast cijena nafte, gasa, ogrjevnog drveta i uglja u posljednje vrijeme ozbiljno ugrožava budžete mnogih porodica i preduzeća, a s obzirom na aktuelne svjetske probleme, kriza bi u narednim godinama mogla postati još složenija. Istovremeno, uočavamo da brojni potrošači, ne odustajući od nafte, gasa i ogrjevnog drveta, kao i proizvodni sistemi koji se još nisu odrekli uglja, utiču na veliko zagađenje naših ekosistema. Prelazak na alternativne izvore energije i usvajanje savremenih i efikasnih načina njene uštede jedino je dugoročno održivo i višestruko isplativo rješenje.

Kao društveno odgovorna finansijska institucija sa jasnom vizijom, Naša Banka je u tom pravcu pokrenula proces podrške fizičkim i pravnim licima u prelasku na energetski efikasnija i dugoročno održiva rješenja. Javnom ponudom na Banjalučkoj berzi prve emisije ESG obveznica poznatih i kao zelene obveznice, Naša Banka je postala prva finansijska institucija na Balkanu koja na taj način prikuplja novčana sredstava da bi ih potom plasirala za odobravanje kredita za proizvode povezane sa održivim razvojem i smanjenjem emisija CO2. Praktično, započeli smo kreiranje uslova u kojima će proizvodi kao što su toplotne pumpe, solarni paneli ili električni automobili uskoro biti dostupniji i mnogo pristupačniji fizičkim i pravnim licima u njihovim nastojanjima da postignu racionalan, stabilno održiv, isplativ i ekološki prihvatljiv način korišćenja energije.

Budući da su ESG standardi usmjereni na ekološki, društveni i upravljački uticaj preduzeća, njihovo usvajanje i primjena donosi brojne benefite cijeloj društvenoj zajednici. Preduzeća koja usvoje ESG standarde biće konkurentnija na domaćem i stranom tržištu. ESG je nezaustavljiv proces koji već ulazi u evropsko zakonodavstvo i vodi ka smanjenju troškova, jačanju konkurentske prednosti i boljem upravljanju rizicima. Zalaganje za uspostavljanje ESG standarda je zalaganje za našu bolju i sigurniju budućnost.

PODRŠKA LOKALNOJ ZAJEDNICI

• U nekoliko navrata isticali ste značaj društvene odgovornosti. Kako biste definisali društveno odgovorno poslovanje Naše Banke?

– Društveno odgovorno poslovanje je naš imperativ jer smo svjesni važnosti društvenog blagostanja za uspjeh svakog poslovanja. Iz tog razloga uvijek smo zainteresovani za pružanje podrške lokalnim zajednicama, a naša podrška proteže se, naravno, i na oblasti nauke, kulture, obrazovanja i sporta, kao i na podršku organizacijama koje brinu o ljudima u stanju socijalne potrebe.

• Naša Banka već nekoliko godina podržava i projekat studentske prakse. Kakva ste zapažanja stekli o tom procesu i koje bi bile ocjene uspješnosti tog projekta?

– Stručan i kroz praksu obučen kadar jedan je od ključnih preduslova za ostvarivanje uspjeha u poslovanju. Svi naši dugoročni planovi su vezani za razvoj lokalnih sredina u kojima poslujemo pa je sasvim logično da u tom cilju ulažemo i u mlade generacije od kojih se očekuje da donesu novi kvalitet u našem poslovnom okruženju. Naravno, za to će im biti potrebno mnogo volje i predanosti kako bi ovladali određenim znanjima i vještinama, a mi unazad nekoliko godina vidimo upravo to da su studenti Ekonomskog fakulteta koji kod nas dolaze na praksu veoma posvećeni usvajanju novih znanja i vještina i da imaju zdrave poslovne ambicije. Uostalom, pružanjem podrške studentskoj praksi stičemo uslove da bolje upoznamo možda i neke buduće kandidate za pridruživanje našem kolektivu.

• A u vašem kolektivu, takođe, vlada praksa stalne edukacije, pa šta biste izdvojili kao ključne prednosti ulaganja u takav kontinuirani proces?

– Neizmjerno sam zahvalan zaposlenima u našem kolektivu na razumijevanju važnosti stalne edukacije i njihovoj želji i motivisanosti za sticanjem dragocjenih poslovnih iskustava kako kroz rad, tako i putem usvajanja savremenih informaciono-komunikacionih i tehničkih mogućnosti. Da bismo unaprijedili i olakšali naše svakodnevno poslovanje, logično je da rješenja za to tražimo i u novim tehnološkim dostignućima, a za uspješne rezultate Naše Banke na poslovnom planu i planu društvene odgovornosti najzaslužniji je upravo naš kolektiv timskog duha u kojem se poslovnim uspjehom smatra i svaki naš doprinos poboljšanju uslova života u našoj društvenoj zajednici.

Povezane vijesti

Истраживање, Демократија и Црква: Озрен у сјени расправа

  Свједочимо, као никада до сада, интензивној борби активиста који се противе различитим облицима геолошких истраживања. Та полемика није само одраз неслагања у друштву већ...

Društvene mreže

820PratiocaSviđa mi se
358PratiocaZaprati

Možda ste propustili

ISTRAŽIVANJE JAVNOG MNIJENJA GRAD BANJA LUKA

Period istraživanja: 30.01-23.02.2024 Uzorak : 1344 ispitanika Pol: Muškarci :675 Žene:669 Starosna dob: 42.5 godina Nivo pouzdanosti: 93.3% KOGA BISTE PODRŽALI ZA GRADONAČELNIKA BANJA LUKE? DRAŠKO STANIVUKOVIĆ 26.7% IGOR RADOJIČIĆ 20.2% VLADO ĐAJIĆ 18.9% JELENA...